Att tänka på

Blommor i fönsterDet finns en lång rad saker att tänka på när man väl har bestämt sig för att installera fönster. På startsidan tipsar vi om några av de viktigaste, som att be om flera offerter, ha alla papper i ordning och be om en specificerad faktura. På den här sidan går vi in djupare på betydelsen av dessa råd, och listar också fler saker som är värda att känna till och ha i åtanke inför ett fönsterbyte.

Material

Något av det första du bör fundera på är valet av material i era nya fönster. Man brukar i huvudsak tala om tre olika fönstermaterial, vart och ett med sina respektive för- och nackdelar. Träfönster är det vanligaste av dessa, åtminstone här i Sverige där vi traditionellt sett alltid har haft mycket gott om trä. Nere på kontinenten där trä är mer sällsynt och dyrbart, använder man istället ofta PVC-fönster. Det tredje fönstermaterialet är aluminium.

Träfönster är ofta billigast men kräver mer underhåll, PVC-fönster håller länge men är något dyrare och få leverantörer kan göra profilerna smäckra nog att konkurrera med trä, medan aluminiumfönster ofta hamnar i ett mellansegment där den huvudsakliga nackdelen som åberopas är höga U-värden.

U-värde

U-värdet är ett mått på den energi som fönstret släpper igenom: ju högre U-värde desto mer energi kommer att behövas för att hålla ditt hem varmt under vintern. Läs på, och undersök ifall det är glasen eller hela kassetten som avses när tillverkarna anger sina värden.

Ljusinsläpp

En ofta underskattad del i fönsterplaneringen. När du väl installerat fönster är det nämligen mycket lite du kan göra åt ljusinsläppet efter det. Sök efter profiler med så mycket ljusinsläpp som möjligt: ni kan alltid reglera det nedåt med persienner eller gardiner, men att få in mer ljus i ett litet fönster är förstås betydligt svårare.

Offerter

Ta in offerter från många leverantörer och jämför dem noggrant (varför inte gratis från offertservicen Fonsterproffs.se /Redaktionen). Var inte rädd för att begära kompletterande upplysningar om du tycker att det saknas något eller om något är oklart, och låt inte bara lägst pris avgöra. Ett fönsterbyte kan mycket väl vara värdehöjande för din fastighet, och ibland måste man investera lite mer för att få tillbaka mycket mer.

Avtal

Läs igenom avtalet noga, be om förtydliganden om så behövs och se till att alla eventuella överenskommelser eller tillägg som du gjort med säljaren finns nedskrivna: även om säljaren är att lita på så är det inte säkert att han eller hon finns kvar på företaget den dag du skulle vilja åberopa en muntlig överenskommelse.