Vad kostar fönsterinstallation?

Fönster med persiennAtt fråga vad en fönsterinstallation kostar är lite som att fråga hur långt ett snöre är: svaret är att det beror på! Det finns dock vissa riktlinjer och ungefärliga tumregler att utgå från, och på den här sidan listar vi dessa. Det överlägset bästa sättet att få reda på vad kostnaden för en fönsterinstallation kan bli, är dock att ta en handfull offerter från olika leverantörer och tillverkare. På det viset kan du nämligen enkelt räkna ut ett medianvärde och ett genomsnittspris. Dessa kan du sedan använda för att basera dina fortsatta beslut och förhandlingar på.

Timpris eller fast pris?

Vissa fönsterfirmor gör fönsterinstallationer till fast pris medan andra hellre lämnar en uppskattning och tar betalt per timme. Vilket alternativ som passar dig avgör du bäst själv, men vid fastpris är det förstås rimligt att anta att installatörerna tagit lite höjd för eventuella problem som kan uppstå under en fönsterinstallation. Å andra sidan vet du också att dessa eventuella problem inte kommer att kosta dig mer än avtalat.

Normalt bör du kunna räkna med en timkostnad omkring 400-500 kronor för en fönsterinstallation. Siffrorna kan dock skilja sig mycket åt beroende på var i landet du bor, vilken tid på året det är (välj lågsäsong om ni har möjlighet – det går att spara tusenlappar!) och hur den allmänna konjunkturen ser ut. Stirra dig heller inte blind på priset: proffs som tar 600 kronor/timme och behöver tre timmar för att installera dina fönster, är billigare än amatörer som tar 400 kronor/timme men behöver fem timmar.

Vill du veta mer så är detta en bra kostnadsguide för fönsterbyte.

Vad ingår?

Se till att få en bra offert (ta in flera!) där det klart och tydligt anges vad som ska ingå i montaget. Skiljer sig etableringskostnaderna åt? I så fall – varför? Och står det något skrivet om städning efter utfört arbete? Många tänker inte på det, men ofta krävs det en hel del snickrande för att få till fönster, foder och bläck på ett bra sätt. Om städning inte ingår i priset så kan du vara relativt säker på att det blir ditt jobb att städa upp efter montörerna när de väl är klara.

För att hålla priserna nere bör du också ta reda på vad som förväntas av dig som kund: förväntas du ha förberett på något sätt inför installationen, ska du hålla med exempelvis stege om installationen görs på andra våningen och vems ansvar blir det om det saknas material till installationen (om du köper både fönster och montage från samma leverantör är detta en icke-fråga, men köper du fönsterinstallation separat så är det med stor sannolikhet ditt ansvar att hålla med nödvändigt material).

Väg pris mot besparing

I många fall görs ett fönsterbyte för att de gamla fönstren helt enkelt är slitna, fula och otäta. När du monterar, eller låter montera, nya fönster så kommer du troligtvis att märka av besparingar redan under hösten, och definitivt under vintern. Kostnaden för olika fönster bör därför också vägas mot besparingen du gör när det kommer till uppvärmning.

Något som många också missar att ta med i sina beräkningar är huruvida huset stiger i värde tack vare fönsterinstallationen. Det är förvisso pengar som ni kanske inte kan se direkt, men de är likväl viktiga att ta med i den långsiktiga kalkylen!